Esélyegyenlőségi célcsoportok gazdaságbannőmunkavállalók 

és GYES/GYED-rővisszatérőintegrációja munkaerőpiacon 

részmunkaidőtávmunka és osztott munkaidő alkalmazása révén

GOP-2012-3.5.1/B

A pályázat célja, hogy a vállalkozások számára tegyen elérhetővé forrásokat, amelyekkel egyenlő esélyekhez juttatják a pályázat célcsoportjait a Lisszaboni Növekedési és Foglalkoztatási Stratégia céljainak a részmunkaidő , távmunka és osztott munkaidő bevezetése és alkalmazása révén.

 A pályázaton keresztül olyan munkahelyi körülményekmegteremtése a cél, ezen belül olyan szolgáltatások bevezetése a magyar vállalkozások körében, amelyek biztosítják ezen csoportok számára az egyenlő esélyeket a hatékony munkavégzéshez, illetve amelyek segítik ezen csoportok integrációját a munkaerő piacon.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,5 Mrd forint a 2012-2013. évekre.

A támogatott pályázatok várható száma a 2012-2013. évben: 150-200 db, idő arányosan havonta 18-25 db.

 

Támogatás összege: minimum 1 millió, maximum 10 millió Ft.

A pályázatok benyújtása 2012. július 2-tő l december 31-ig lehetséges.

Támogatás mértéke:

Az elnyerhető támogatás:

a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében az összes elszámolható költség maximum 70%-a,

b) Közép-Dunántúli régióban megvalósuló projektek esetében az összes elszámolható költség maximum 60%-a,

c) Nyugat-Dunántúli régióban megvalósuló projektek esetében az összes elszámolható költség maximum

Kötelező vállalások

 Kötelező vállalni elsőt és vagylagosan még a második vagy harmadik vállalást!!!:

Létszámtartás

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti

évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a

bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.)

Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző lezárt üzleti év1 éves átlagos

statisztikai állományi létszáma.

ÉS

i munkavállalók, illetve GYES/GYED-ről visszatérő munkavállalók foglalkoztatása

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke a pályázat célcsoportjainak tekintetében nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.)

Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző lezárt üzleti év2 éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat célcsoportjainak tekintetében.

 VAGY

 Munkahelyteremtés

A pályázónak legalább egy új munkahely teremtését kell vállalnia a pályázat célcsoportjainak tekintetében a projekt keretében, amennyiben:

a) a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik a pályázat célcsoportjaként megnevezett munkavállalóval a vállalkozás, illetve

b) amennyiben bértámogatást vesz igénybe a projekt során.

c) Továbbá vállalnia kell, hogy a támogatott új munkahelyet/munkahelyeket a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a kötelező fenntartási időszak alatt fenntartja.

 

A vállalások teljesülése a projekt befejezési évét követően a fenntartási jelentések alapján évente, valamint együttesen a projekt befejezési évét követő 2. üzleti év végét követően kerül ellenőrzésre.

Pályázóra vonatkozó feltételek:

Pályázhat minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozás és SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, amelyik

  • rendelkezik egy teljes (365 napot jelentő) lezárt pénzügyi évvel

  • legutolsó teljes lezárt pénzügyi év éves nettó árbevétele nem haladja meg a pályázaton igényelt támogatás összegét,

  • az előző lezárt teljes üzleti évben minimum 1 alkalmazottal rendelkezett

  • mikro-kis és középvállalati kategóriába tartozik

  • nem részesült támogatásban az adott naptári évben sem a GOP-2012-3.5.1/B, sem pedig a TAMOP-2.4.5-ös konstrukciók keretében

  • rendelkezik gyesről, gyedről visszatérő munkavállalóval, vagy vállalja női vagy gyesről, gyedről visszatérő munkavállaló foglalkoztatását.

  • Vállalja a projekt során a pályázat keretében a szervezeten belüli érzékenyítő tréning igénybe vételét.

 A pályázatot a Közép-Magyarország-i régióban nem lehet benyújtani, valamint mikrovállalkozások csak az 5000 főnél nagyobb számú településeken megvalósuló foglalkoztatással pályázhatnak. (Pontos település lista GOP mellékletben.)

Támogatható tevékenységek köre:

a) i munkavállalók, illetve GYES/GYED-ről visszatérő munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése, ( technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése, szállítás és üzembe helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),)

b) Információs technológia fejlesztése, beleértve a távmunka lehetőségét is a ( új hardver, szoftver, (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver), és betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan).

c) i munkavállalók, illetve GYES/GYED-ről visszatérő munkavállalók alkalmazása (alapbér + járulékai)

d) Vállalati HR fejlesztés, beleértve a munkakörnek megfelelő képzést, betanítást, az atipikus foglalkoztatási formákon belül támogatható távmunka és részmunka bevezetését (munkavállalók képzése (tanfolyamok, tréningek, képzések, idegen nyelvi, informatikai oktatás).

e) Tanácsadás igénybevétele, különös tekintettel az esélyegyenlőségi terv elkészítésére és érzékenyítő tréning lefolytatására a C.1.3.7. fejezet szerint

 Tanácsadás igénybevételére az alábbi támogatott tanácsadási területeken kerülhet sor:

a) vállalati stratégiai tanácsadás,

b) szervezetfejlesztési tanácsadás,

c) menedzsmentfejlesztési tanácsadás,

d) vállalati folyamatmenedzsment támogatáshoz kapcsolódó tanácsadás,

e) online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,

f) technológiai fejlesztési tanácsadás,

g) marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés,

h) logisztikai tanácsadás,

i) a horizontális célok (esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság)

érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás,

j) közbeszerzési szakértő igénybevétele.

 

Önállóan kizárólag az a) és b) pontban szereplő tevékenységek támogathatóak, a többi tevékenység csak ezek valamelyikéhez kapcsolódóan.

Távmunkavégzés alatt a Munka Törvénykönyve 192. § / D pontja szerinti tevékenység értendő.

Elszámolható költségek:

 Új, egyenként nettó 200.000 Ft-ot meghaladó eszközök vételára, kapcsolódó szállítási és üzembe helyezési költségek, valamint betanítás. A pályázat kapcsán kizárólag olyan eszközök kerülhetnek beszerzésre, amelyek szorosan összefüggnek a részmunkaidő , távmunka és osztott munkaidő bevezetésével a pályázat

célcsoportjainak számára.

Immateriális javak a részmunkaidő , távmunka és osztott munkaidő bevezetéséhez, a rugalmas

munkavégzést segítő információs technológiafejlesztésekhez kapcsolódó hardverek és szoftverek beszerzésének költségei (maximum a projekt összes elszámolható költségének 25%-áig)

 Újonnan, a pályázat keretében felvett nő i vagy GYES/GYED-rő l visszatérő vagy GYES/GYED-rő l a pályázat benyújtását megelőző en 12 hónapon belül visszatért munkavállalók 12 havi alapbére és annak járuléka.

 Igénybe vett szolgáltatások a munkakörnek megfelelő képzés, betanítás, az atipikus foglalkoztatási formákon belül támogatható távmunka és részmunka bevezetéséhez, a munkavállaló és munkáltató közötti összhang megteremtéséhez, különös tekintettel az esélyegyenlőségi terv elkészítésére és az érzékenyítő tréning lefolytatására. (maximum a projekt összes elszámolható költségének 30%-áig).

Tetszett, másokat is érdekelhet? Oszd meg!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .