Sorozatom második részében a KEOP keretében kiírt pályázatokat néztem meg. Azt kell mondanom, hogy itt jelentősebb változások nem várhatóak. Egy-két átcsoportosítás segítségével – amennyiben erre sor kerül – újból megnyitnak néhány korábban felfüggesztett pályázatot, de többségében az eddigi lehetőségekre számítunk csupán. Az alábbiakban az egyes prioritásokhoz kapcsolódóan röviden olvashatsz a várható újdonságokról.

KEOP 1. Egészséges tiszta települések

 

A prioritási tengely célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító projektekkel az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. Ezeken túlmenően a vízellátás biztonsága megfelelő lesz azokon a településeken is, ahol jelenleg ugyan a közüzemi vízmű által szolgáltatott víz minősége jellemzően megfelel a rögzített határértékeknek, ugyanakkor a vízellátás biztonságát jelentős kockázatok terhelik az üzemelő vízbázis súlyos veszélyeztetettsége miatt.

Ehhez a prioritáshoz nem várható újabb pályázati kiírás az eddigieken túl.

 

KEOP 2. Vizeink jó kezelése

 

A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség és ivóvízbázis védelem, települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés – révén csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége, valamint csökkenni fog veszélyeztetettségük. Ezek megvalósításával Európai Uniós (pl. Víz Keretirányelv) és hazai (pl. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kötelezettségeknek is eleget teszünk.

Az eddigi pályázatok mellett várható új pályázat:

2.3.0/B A települési szilárd hulladéklerakókat érintő rekultivációs programok elvégzése

Kiválasztási eljárás: egyfordulós

Támogatás összege: min. 650 M Ft, max. 1 000 M Ft

Támogatás mértéke: 100%

Pályázat várható megjelenése: 2011. I. negyed év

Pályázat befejezése: keret kimerülésig

Támogatható tevékenységek:

A helyszín biztosítása,

rekultivációs munkálatok végzése,

rekultivációs utógondozáshoz szükséges beruházási tevékenységek

KEOP 3. Természeti értékeink jó kezelése

 

A prioritási tengely a hazai Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek helyreállítását, megőrzését, a védett és közösségi jelentőségű állat- és növény-fajok védelmét, valamint a környezeti nevelés erősítését támogatja. A Natura 2000 vagy védett természeti területek élőhelyeinek helyreállítása és megőrzése mellett a prioritási tengely fontos elemei az élettelen természeti értékek helyreállítása és megőrzése, a vonalas létesítmények (szabadvezeték, közút) természetbarát átalakítása…

Az eddigi pályázatok mellett várható új pályázat:

3.2.0 Élőhelykezeléshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés

Kiválasztási eljárás: egyfordulós pályázat

Támogatás összege: min. 50 M Ft, max. 300 M Ft

Támogatás mértéke: 100%

Pályázat várható megjelenése: 2011. I. negyed év

Pályázat befejezése: keret kimerülésig

Támogatható tevékenységek:

– stabil vagy mobil karámok létesítése, villanypásztor, kerítés kialakítása;

– területkezelési céllal tartott állatok tartására szolgáló épületek és ezek kiegészítő létesítményeinek felújítása;

– a területkezelési céllal tartott állatok számára kutak, itatóhelyek létesítése; felújítása

– az élőhely-kezeléshez szükséges eszközök, erő- és munkagépek beszerzése;

– a területek elérhetőségét szolgáló utak természet-közeli módon történő kiépítése, felújítása

– a projekt célterületén/hatásterületén a fejlesztés által támogatott élőhelykezelés eredményességének méréséhez közvetlenül kapcsolódó természetvédelmi célú monitoring eszközök beszerzése (maximálisan a projekt teljes költségvetésének 5%-os mértékéig, önállóan nem támogatható)

KEOP 4. Megújuló erőforrások

 

A konstrukció megújuló energiából előállított hő- és/vagy villamosenrgia termelésre, valamint bioetanol előállítására és megújuló energiaforrások alkalmazásával kombinált épületenergetikai fejlesztésekre fókuszáló projekteket kívánja támogatni, amelynek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamosenergia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járo CO2 kibocsátás mérsékléséhez.

Az eddigi pályázatok mellett várható új pályázat:

4.8.0 Pénzügyi konstrukció

Kiválasztási eljárás: egyfordulós

Támogatás összege: min. 50 M Ft, max. 500 M Ft.

Támogatás mértéke: Mivel pénzügyi konstrukcióról van szó, ez nem értelmezhető

Pályázat várható megjelenése: 2011. II. negyed év

Pályázat befejezése: keret kimerülésig

Támogatható tevékenységek:

– napenergia (hmv, fűtési igény), biomassza (hmv, fűtési igény), biogáz, depóniagáz előállítás,

– geotermikus energia használat,

– hőszivattyús rendszerek kialakítása,

– hűtés megújuló energiaforrással,

– megújuló energia források kombinálása,

– megújulók közösségi távfűtő rendszerben történő hasznosítása

– villamosenergia előállítás napenergia, biomassza segítségével,

– vízenergia hasznosítás,

– biogáz termelés és felhasználás,

– geotermális energia hasznosítás,

– szélenergia hasznosítás,

– megújuló energiaforrások kombinálása

KEOP 5. Hatékony energiafelhasználás

 

A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeire), továbbá a távhőszolgáltatók és –termelők energia-takarékosság növelésére, az energia-hatékonyság javítására irányuló beruházásainak elősegítése, támogatása. A prioritás elsősorban kis-közepes méretű projekteket támogat, 10-75% közötti arányban.

Az eddigi pályázatok mellett várható új pályázat:

5.3.0/E Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése

Kiválasztási eljárás: Egyszerűsített konstrukció – egyfordulós

Támogatás összege: min. 1 M Ft, max. 100 M Ft.

Támogatás mértéke: 75%

Pályázat várható megjelenése: 2011. I. negyed év

Pályázat befejezése: keret kimerülésig

Támogatható tevékenységek:

– épületek hőtechnikai adottságainak javítása,

– fűtési, hűtési hmv rendszerek korszerűsítése,

– világítási rendszerek korszerűsítése,

– közvilágítás korszerűsítése,

– komplex fejlesztés

Megjegyzés:

A konstrukció kerete kimerült. 2011-ben történő megnyitása akkor lehetésges, ha KÖZOP forrásból Kohéziós Alap átcsoportosítás történik az 5. prioritásra. Az átcsoportosított forrás 25 %-a e konstrukció keretében lenne elérhető.

KEOP 6. Fenntartható életmód és fogyasztás

 

A prioritás célja, hogy a fenntartható életmód folytatásához szükséges környezettudatos szemléletmód, értékrend, ismeretek megteremtődjenek elsősorban a lakossági fogyasztókban –kialakuljon a piac keresleti oldalának környezettudatossága. A prioritáshoz tartoznak továbbá a szakpolitikák, stratégiák, megalapozását, a környezetvédelmi hatósági tevékenységét hatékonyságát segítő tudás közzétételét, s ez által a környezeti demokrácia erősítését is szolgáló e-környezetvédelmi fejlesztések is.

Ehhez a prioritáshoz nem várható újabb pályázati kiírás az eddigieken túl.

KEOP 7. Projekt előkészítés

 

A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A projekt előkészítés keret egyrészt az összetett kidolgozási igényű projektek tervezési és előkészítési munkáinak finanszírozását a szolgálja. Másrészt a megfelelő minőségű pályázatok beérkezését segítő projektgenerálási és szakértői tevékenységek megvalósítását segíti elő a 2014 utáni időszak vonatkozásában is. (Utóbbi tevékenység támogatása későbbi időpontban, OP módosítást követően lehetséges.)

Az eddigi pályázatok mellett várható új pályázat:

710 Derogációs vízi közmű projektek előkészítése

Kiválasztási eljárás: automatikus

Támogatás összege: min. 3 M Ft max. projekt függő

Támogatás mértéke: 85-95%

Pályázat várható megjelenése: 2011. I. negyedév

Pályázat várható befejezése: 2012. Iv. negyedév

Támogatható tevékenységek:

– RMT, CBA készítés

– elvi és/vagy műszaki engedélyes tervek készítése

– környezeti hatásvizsgálat, ill. előzetes vizsgálat,

– Natura2000 hatásbecslés

– engedélyeztetés

– tenderdokumentáció készítése

– kapcsolódó menedzsment költség

– lakosság tájékoztatása

7.9.0 Stratégiai tervezés és projektelőkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra

Kiválasztási eljárás: Egyfordulós pályázat

Támogatás mértéke: min. 50 M Ft, max. 1 000 M Ft

Támogatás mértéke: 85-100%

Pályázat várható megjelenése: 2011 IV. negyedév

Pályázat várható befejezése: 2013. II. félév

Támogatható tevékenységek:

– Megalapozó szakmapolitikai és támogatási stratégia készítése,

– nagyprojekt előkészítés a környezetvédelem és az energetika területén.

Tetszett, másokat is érdekelhet? Oszd meg!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..