Pályázz profin!

Érdekel, hogy milyen pályázati lehetőségeid vannak? Úgy érzed, elveszel a sok ajánlat között és mégsem vagy biztos benne, hogy belevághatsz-e? Vállalkozást indítanál, bővítenél, fejlesztenél? Tudni szeretnéd, hogy milyen lehetőségei vannak egy nonprofit szervezetnek? Ha pályázati segítségre van szükséged, itt jó helyen jársz!

Együtt = Nincs határ! – Pályázat ifjúságsegítőknek, ifjúsági munkásoknak, fiatalokkal foglalkozóknak

Pályázat kiírója: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – MOBILITÁS Országos Ifjúsági Szolgálat; Pontus Iuventa Ifjúsági Alapítvány
Pályázat címe: Együtt = Nincs határ!
Rövid leírás: Az emberi jogi nevelés lehetőségei az etnikai alapú konfliktusok oldásában
Partnerkereső szeminárium és képzés ifjúságsegítők, ifjúsági szervezetek képviselői számáraAz FSZH Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat és a IUVENTA, a Szlovák Ifjúsági Intézet partnerkereső szemináriumot és képzést szervez ifjúsági szervezetek aktivistái és ifjúságsegítők számára az emberi jogi nevelés szerepéről a nemzeti és etnikai alapú konfliktusok kezelésében. A szemináriumra az ifjúsági területen létrejött szlovák-magyar kétoldalú kormányközi megállapodás keretében kerül sor.
A szeminárium lehetőséget biztosít a részt vevők számra a kapcsolatépítésre, partnerség kialakítására, közös projektek tervezésére, valamit képzési elemeket tartalmaz az emberi jogi nevelés eszközeinek és módszereinek elsajátításához.
A négy napos szeminárium célja, hogy a találkozó során hosszú távú partnerségek és olyan szlovák-magyar kétoldalú projektek jöjjenek létre, amelyek révén az ifjúsági munkán keresztül születnek megoldások a két nemzetiség képviselői közötti feszültségek oldására. A szemináriumot követően egynapos értékelő találkozót szervezünk, amelyen a részt vevő szervezetek értékelhetik és továbbgondolhatják a képzésen született projekt-ötleteket.
A szeminárium időpontja: 2011. január 27-30.
A szeminárium helyszíne: Villa Siesta, Magas-Tátra, Szlovákia

Az értékelő találkozó várható időpontja: 2011. március közepe (szervezés alatt)
Az értékelő találkozó helyszíne: Budapesti Európai Ifjúsági központ, Budapest, Magyarország
A szeminárium programjának tartalma:
– a részt vevő szervezetek, szakemberek kölcsönös bemutatkozása
– a szlovák-magyar konfliktusok történelmi és földrajzi háttere
– a fiatalokkal folyó munka jelenlegi helyzete, és jól használható nem-formális módszerek megosztása
– az emberi jogi nevelés eszközei és módszerei
– interkulturális tanulás eszközei és módszerei
– konfliktuskezelés
– partneri kapcsolatok kiépítése, jövőbeli lehetséges projektek tervezése
– forrásteremtési lehetőségek

Kik pályázhatnak? ifjúságsegítők, ifjúsági csoportvezetők, szociális munkások, közművelődési intézmények (ifjúsági házak, ifjúsági klubok) szakemberei és olyan szervezetek munkatársai, akik aktívan dolgoznak fiatalokkal
Jelentkezés módja: Angol és magyar nyelvű jelentkezési lapok kitöltésével
Jelentkezési határidő: 2010. december 15 (e-mailen)
További információk: További információ:
Karvalits Ivett
nemzetközi referens
Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat
E-mail: karvalits.ivett@mobilitas.hu
Telefon: 06-1-438-10-58
http://www.mobilitas.hu
Tetszett, másokat is érdekelhet? Oszd meg!

Egyenlő esélyű hozzáférés a

közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)

KMOP-2010-4.5.3

Támogatás célja

Jelen pályázat célja a fogyatékos személyek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének növelése érdekében az önkormányzati ügyfélszolgálati körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény [1998. évi XXVI. tv.] értelmében a fogyatékos személyek számára biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok többségében még nem biztosítottak az önkormányzati ügyfélszolgálati körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei. Az intézkedés lehetőséget teremt az önkormányzati ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó intézmények által nyújtott közszolgatatások komplex akadálymentesítésére, és ezzel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben előírt kötelezettségek teljesítésére.

Az intézkedés az időskorú, a beteg, a babakocsit használó emberek életkörülményeit is javítja, megkönnyítve mindennapjaikat, így a fejlesztések megvalósítása az egész társadalomra pozitív hatással lesz.

A támogatott pályázatok várható száma 28 db

Pályázók köre

Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
– helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok (KSH 32), és
– ezek társulásai (KSH 36):
o Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (KSH 364);
o Többcélú kistérségi társulás (KSH 366);
o A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. § alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat, és a 9. § alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321);

amelyek által fenntartott, fejleszteni kívánt intézmény önkormányzati ügyfélszolgálatot működtet.

Támogatható tevékenységek köre

Támogatás olyan önkormányzati ügyfélszolgálatnak helyet adó középület komplex akadálymentesítésének megvalósításához igényelhető, amelyen még nem, vagy csak részben végezték el a hatályos jogszabályoknak megfelelő akadálymentesítési átalakításokat.

A pályázati kiírás keretében olyan akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást igényelni, amelyekkel teljesülnek a komplex akadálymentesítés követelményei. A komplex akadálymentesítés jelen pályázati kiírás keretében az önkormányzati ügyfélszolgálat valamennyi fogyatékossági csoport1 számára történő egyenlő esélyű hozzáférésének a biztosítását jelenti.

Minden olyan tevékenység támogatható, aminek eredményeként teljesülnek a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c. dokumentumban (továbbiakban: Segédlet) foglalt minimum követelmények. Ennek értelmében a pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület meglévő adottságaiból kiindulva elérik a „minimum-követelményekben” előírt szintet.

A projekt tartalmával és a műszaki tervek elkészítésével kapcsolatos speciális előírások a jelen dokumentum C4. pontjában találhatók.

A pályázati kiírás az önkormányzati ügyfélszolgálat, mint közszolgáltatás – vagyis egy intézmény, nem pedig egy adott épület – komplex akadálymentesítését írja elő. Ez alapján kell eldönteni, hogy egy adott intézménynek helyet adó épület esetében mely szinteket vagy épületrészeket szükséges akadálymentesíteni annak érdekében, hogy az adott közszolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosított legyen. Például ha az önkormányzat épületében az ügyféltér a földszinten található, akkor kizárólag a földszintet érintő átalakítások költségeire lehet pályázni. Ha az ügyféltér nem a földszinten található, akkor az adott épület szint és az odajutást szolgáló útvonal átalakításainak költségeire lehet pályázni. Annak eldöntése, hogy az önkormányzati ügyfélszolgálat szolgáltatásainak elérése milyen jellegű akadálymentesítési munkálatokat követel meg, a kötelezően bevonandó rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő feladata.

A pályázat előkészítése és megvalósítása folyamatába kötelező a fogyatékossággal élők legalább három helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetének bevonása, amit a pályázó mindkét fél eredeti aláírásával ellátott együttműködési megállapodással (6. számú melléklet) igazol. Az ajánlott érdekvédelmi szervezetek listáját az 5. számú melléklet tartalmazza. Az együttműködési megállapodásnak kifejezetten utalnia kell az érdekvédelmi szervezetnek az előkészítésben és a megvalósításban való részvételére.

Támogatás mértéke 90 %

Támogatás összege 5-30 millió Ft

Beadási határidő: 2010. december 3-tól 2011. március 3-ig

Kiíró szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Pályázati dokumentáció: http://www.nfu.hu/doc/2618
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:

VÁTI Nonprofit Kft. Közép-magyarországi Területi Iroda
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Tetszett, másokat is érdekelhet? Oszd meg!

Tematikus hálózatok

A helyi hatóságok gyakran kerülnek szembe olyan új problémákkal, illetve vesznek részt különböző szakpolitikák végrehajtásában, amelyek sok esetben kapcsolódnak európai szinten megvalósuló szakpolitikai fejleményekhez. A települések között kölcsönös érdeklődést kiváltó témákban kialakuló hálózatok fontos eszközök lehetnek, mivel lehetővé teszik a tájékozott eszmecseréket és a bevált, jó gyakorlatok cseréjét.

A program ezért támogatja a testvérvárosi kapcsolatok keretében, legalább négy város részvételével megrendezett konferenciákat és műhelymunkákat.

Tovább olvasom

Tetszett, másokat is érdekelhet? Oszd meg!

Civil szervezetek által kezdeményezett projektek

Kiiró : Európai Bizottság
Telefon : +32/2 299111
E-mail : address-information@ec.europa.eu
Web : http://europa.eu
Kapcsolt dokumentumok:

Támogatható tevékenységek

A különböző országokban működő civil szervezetek projektjeinek tárgya lehet:

  • egy konkrét tevékenység: pl. szeminárium, tematikus műhelymegbeszélés, kiadvány, információs kampány, művészeti műhely, amatőr sporthoz kötődő tevékenység, képzés, kiállítás, stb.;
  • vita: bevonva pl. a részt vevő szervezetek tagjait, más civil szervezeteket, egyéb szervezeteket, döntéshozókat, állampolgárokat, stb.;
  • közös gondolkodás: az európai értékekről, az európai polgárságról és a demokráciáról, bevonva szakértőket, döntéshozókat, polgárokat, pl. egy kollokvium keretében;
  • hálózatosodás: az adott területen működő több szervezet tartós hálózata.

Tovább olvasom

Tetszett, másokat is érdekelhet? Oszd meg!

Online, bankkártyás adományozás — gyors, és

kényelmes adománygyűjtési rendszer

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány és az OTP Bank ismét kiírja pályázatát civilszervezeteknek online adománygyűjtő rendszerbe való belépésre. A www.adhat.hu portálon a programba csatlakozó civilszervezetek számára az adományozók a web áruházbakban használt bankkártyás fizetési módszerrel utalhatnak pénzadományokat, az OTP Bank jóvoltából kedvezményes kezelési költség mellett.

E rendszer használatát a NIOK Alapítvány térítésmentesen biztosítja a most belépő szervezeteknek, az OTP Bank pedig a tranzakció költségét csökkentette le a piaci árnál lényegesen alacsonyabbra. (Ez az ár az OTP által kibocsájtott Visa, Electron, MasterCard és Maestro kártyával bonyolított tranzakció esetén 1,5%, más bank által kibocsájtott ugyanezen kártyák esetén 1,9%, American Express és JCB kártyákkal bonyolított tranzakciók esetén 2%).

A mostani körben további 100, azaz száz civilszervezeteknek ad lehetőséget a NIOK és az OTP Bank, hogy pályázat útján bekerülhessenek a rendszerbe.

Tovább olvasom

Tetszett, másokat is érdekelhet? Oszd meg!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HONLAPOM A HOLNAPOM

1. A pályázat célja:

Mikro- kis- és középvállalkozások interneten történő megjelenésének segítése. A pályázat keretein belül lehetőséget adunk egy működő honlappal még nem rendelkező cég számára, hogy az internet adta lehetőségeket kihasználva növelje ismertségét, forgalomnövekedést érhessen el, cégét költséghatékony hirdetési eszközökkel tegye profitálóbbá.

2. A pályázatot benyújtók lehetnek:

– magánszemélyek
– egyéni vállalkozók
– kis- és középvállalkozások
– cégalapításba kezdők

Tovább olvasom

Tetszett, másokat is érdekelhet? Oszd meg!

Gospel és jazz – zenei pályázat

Ha úgy érzed, szívesen énekelsz gospel vagy jazz dalokat és megmutatnád magad nyilvánosság előtt is, vedd fel a kedvenc dalodat a saját elő-adásodban (pl. telefonnal) küldd el az annatanoda@gmail.com e-mailcímre. Ha úgy gondolod van mondanivalód és szereztél már néhány gospel dalt, ne habozz, küldd el a legjobbat az annatanoda @gmail.com e-mailcímre.

Tovább olvasom

Tetszett, másokat is érdekelhet? Oszd meg!